W tym  roku szkolnym realizujemy program Młodzi w Akcji ścieżka- PoczytajMy

 Zgodnie z założeniami programu pierwszym krokiem było utworzenie szkolnego Klubu czytelniczego ~ZŁODZIEJKI KSIĄŻEK~, w skład którego wchodzi 5 energicznych uczennic klasy 8a: Martyna Barłoga, Milena Hakman, Zuzanna Grzegocka, Julia Malinowska, Malwina Stalicka wraz z nauczycielem bibliotekarzem Magdaleną Jędrzej. Początkowo kub spotykał się stacjonarnie, ale w obecnej sytuacji odbywają się spotkania online na Teams.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Do dnia 29.11.2020 r. zostaje przedłużona nauka zdalna w klasach 4 – 8 i przebiega według wcześniej wprowadzonych zasad.

Od dnia 09.11.2020r. do 29.11.2020r. na nauczanie zdalne przechodzą także klasy 1-3. Do pracy wykorzystujemy Ms Teams. Jeżeli będą występować problemy w logowaniu i nauczaniu zdalnym , prosimy o kontakt z wychowawcami.

            Szkoła zapewni opiekę świetlicową w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią  COVID 19 (pracowników służb medycznych i służb mundurowych). W celu zapisania dziecka do świetlicy, należy wypełnić i złożyć wniosek dostępny
w sekretariacie szkoły.

Rodzice uczniów, którzy objęci są zajęciami rewalidacyjnymi, mają prawo wnioskować
o realizację tych zajęć w formie stacjonarnej na terenie szkoły. W tym celu należy wypełnić i złożyć wniosek dostępny w sekretariacie szkoły.

Życzymy Wam dużo zdrowia.

Dyrekcja szkoły

Szanowni Państwo

Rodzice, Uczniowie

Zgodnie z zaleceniem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Prudniku w dniach od 20.10.2020r. do 23.10.2020r. część klas przechodzi na formę zdalnego nauczania przez platformę Teams. Są to następujące   klasy:

  • VIII b
  • VII d
  • VII c
  • VI a

Ponadto klasa VI d przechodzi na zdalne nauczanie od 20.10.2020r. do 26.10.2020r.

Proszę, żeby uczniowie łączyli się na zajęcia lekcyjne zgodnie z planem  oraz śledząc zaproszenia wysyłane przez nauczycieli.

Czas zajęć w zdalnym nauczaniu dostosowują nauczyciele biorąc pod uwagę temat lekcji oraz warunki techniczne.

Bardzo proszę o obserwację stanu zdrowia dzieci . W sytuacjach wątpliwych proszę o kontakt
z lekarzem rodzinnym.

Ewelina Langfort

dyr.  ZSP nr 1 w Prudniku