Tegoroczna kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł realizowana była pod hasłem „Nie czas na nudę”. W ramach przeprowadzonych w naszej szkole godzin wychowawczych odbyły się zajęcia edukacyjno-profilaktyczne, które miały na celu kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wyzwalanie pozytywnych emocji, nabywanie umiejętności zagospodarowania wolnego czasu oraz promocję aktywnego trybu życia.

Nasza szkoła od kilku lat uczestniczy w programie profilaktycznym „Między nami kobietkami”, który służy jako pomoc dydaktyczna w realizacji celów edukacji prozdrowotnej. Dziewczęta klas VI i VII wzięły udział w programie, a spotkanie przeprowadziła przedstawicielka firmy Procter and Gamble pani Małgorzata Młynarczyk. Tematem prelekcji były problemy okresu dojrzewania, pierwsze tajniki dorosłości i praktyczne wskazówki, jak sobie radzić w trudnych dla kobiet sytuacjach.

W naszej szkole zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczniów. W ramach działań profilaktycznych przedstawiciele Powiatowej Komendy Policji w Prudniku spotkali się z uczniami klas IV, VII i VIII z naszej szkoły i omówili zagadnienia związane z cyberprzemocą, odpowiedzialnością karną nieletnich, stosowaniem używek i środków psychoaktywnych oraz konsekwencjami ich posiadania.

14 października 2022 r. zgodnie z art. 74 Karty Nauczyciela
jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tym dniu szkoła zapewnia opiekę świetlicy w godz. 6.30 do 16.00 wyłącznie dla uczniów klas 1-3, którzy są zapisani do świetlicy.

Rodzice zobowiązani są do wypełnienia deklaracji, z zaznaczeniem godzin przebywania dziecka na świetlicy i złożenia jej najpóźniej do 13 października 2022 r. w świetlicy szkolnej.

Dziś 7 października, kolejny raz, "Młodsi sprawdzają, czy starsi TABLICZKĘ MNOŻENIA znają" . To kolejny raz, kiedy uczniowie chcą zdobyć MISTRZA TABLICZKI MNOŻENIA.

 

🌞W ten piękny, słoneczny dzień  na prudnickim rynku zorganizowaliśmy akcję promującą czytelnictwo w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0📖
Uczniowie klasy 6a przedstawili skecz " Z książką na wesoło ". Uczniowie klasy 4a zaśpiewali,  a 4c zatańczyli do  piosenki z filmu ( i  książki)  "Zwierzogród".
Następnie wszyscy widzowie obdarowani zostali zakładkami do książek i mogli, przy użyciu kredy,  napisać na placu rynkowym coś miłego o książkach.
Było wesoło i kolorowo. Artyści zaprezentowali się fenomenalnie. Mamy nadzieję, że nasz happening zachęcił do czytania książek 📚