PATRON SZKOŁY

Nasza szkoła nosi dumne imię: BOHATERÓW WESTERPLATTE".

 

 

 

            29 listopada 1970 roku Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 nadano imię Bohaterów Westerplatte. Podczas uroczystości odsłonięto tablicę pamiątkową.

 

 

Ówczesnemu dyrektorowi Leonowi Tkaczowi przekazano sztandar szkoły.

  

 

            Hymnem szkoły stał się wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ,, Pieśń o żołnierzach z Westerplatte’’, który jest hymnem do dzisiaj.

Konstanty Ildefons Gałczyński: " Pieśń o żołnierzach z Westerplatte" 
 

Kiedy się wypełniły dni
i przyszło zginąć latem,
prosto do nieba czwórkami szli
żołnierze z Westerplatte.

(A lato było piękne tego roku).

I tak śpiewali: Ach, to nic,
że tak bolały rany,
bo jakże słodko teraz iść
na te niebiańskie polany.

(A na ziemi tego roku było tyle wrzosu na bukiety.)


W Gdańsku staliśmy tak jak mur,
gwiżdżąc na szwabską armatę,
teraz wznosimy się wśród chmur,
żołnierze z Westerplatte.

I śpiew słyszano taki: -- By
słoneczny czas wyzyskać,
będziemy grzać się w ciepłe dni
na rajskich wrzosowiskach.

Lecz gdy wiatr zimny będzie dął
i smutek krążył światem,
w środek Warszawy spłyniemy w dół,
żołnierze z Westerplatte

 

„Wiemy, że tu, na tym miejscu, na Westerplatte, we wrześniu 1939 roku, grupa młodych Polaków, żołnierzy, pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego, trwała ze szlachetnym uporem, podejmując nierówną walkę z najeźdźcą. Walkę bohaterską. Pozostali w pamięci narodu jako wymowny symbol. Trzeba, ażeby ten symbol wciąż przemawiał, ażeby stanowił wyzwanie dla coraz nowych ludzi i pokoleń Polaków. Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje "Westerplatte". Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można "zdezerterować". Wreszcie - jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba "utrzymać" i "obronić", tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić - dla siebie i dla innych”.

/Słowa Ojca Świętego Jana Pawła II skierowane do młodzieży zgromadzonej na Westerplatte 12 czerwca 1987 r./

 

Wzorując się na ideałach i wartościach, które udowodnili swoim życiem i walką Bohaterowie Westerplatte:

  • wychowujemy naszych uczniów w duchu patriotyzmu
  • uczymy poszanowania Ojczyzny dużej i małej
  • kształtujemy wspólnotę i świadomość obywatelską, ukazując kolejnym pokoleniom naszych wychowanków ciągłość i różnorodność polskiego dziedzictwa kulturowego oraz asocjację między demokratycznymi i niepodległościowymi tradycjami naszego kraju przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata
  • budujemy poczucie wspólnoty i więzi międzypokoleniowych.