KONKURS   NA  MATEMATYCZNEGO  MISTRZA  JEDYNKI

Cele konkursu:

  1. Rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz uzdolnień matematycznych uczniów;

  2. Kształcenie zdolności logicznego myślenia.

  3. Kształtowanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, dostrzegania różnego rodzaju  związków i zależności.

  4. Rozwijanie umiejętności planowania i organizowania pracy własnej.

  5. Motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy i umiejętności matematycznych.

  6. Promowanie uczniów szczególnie zainteresowanych matematyką.

Wykaz zadań dla poszczególnych klas i regulamin konkursu - poniżej

 

 

Regulamin

Zadania październikowe ligi zadaniowej:

Klasa IV,    Klasa V,     Klasa VI,     Klasa VII,    Klasa VIII,

Zadania listopadowe ligi zadaniowej:

Klasa IV,    Klasa V,     Klasa VI,     Klasa VII,    Klasa VIII,

Zadania grudniowe ligi zadaniowej:

Klasa IV,    Klasa V,     Klasa VI,     Klasa VII,    Klasa VIII,

Zadania marcowe ligi zadaniowej:

Klasa IV,    Klasa V,     Klasa VI,     Klasa VII,    Klasa VIII,

Zadania kwietniowe ligi zadaniowej:

Klasa IV,    Klasa V,     Klasa VI,     Klasa VII,    Klasa VIII,

Zadania majowe ligi zadaniowej:

Klasa IV,    Klasa V,     Klasa VI,     Klasa VII,    Klasa VIII,