Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Co roku uczniowie wybierają w demokratycznych wyborach, swoich przedstawicieli do władz SU. W tym dziale będą przedstawiane wszelkie pomysły i realne działania Samorządu Uczniowskiego i jego władz.

 

Mały Samorząd Uczniowski

Opiekunem Małego Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021
 jest Pani Marta Trochowska

Lp.

Imię i Nazwisko

funkcja

1.

 Julia Wajdzik

 

Przewodnicząca Małego Samorządu Uczniowskiego

2.

 Wiktoria Leśniowska,
Mila Turkiewicz

Zastępcy  przewodniczącej MSU

3.

Michalina Niżnik, Emilia Mirga, Antoni Sokołowski.

członkowie  MSU

 

Samorząd Uczniowski

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021 są:
Pani Małgorzata Szczepańska  i Pani Joanna Mandziej.

Lp.

Imię i Nazwisko

funkcja

1.

 Paweł Nawrat

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

2.

 Maciej Weihs

Zastępca przewodniczącej SU

3.

 Natalia Szmilik, Piotr Wyka

Członkowie SU

 

 Nowym samorządowcom gratulujemy i liczymy, że będą owocnie pracowali dla dobra wszystkich uczniów

 

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2020/2021

   

 

- Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego kl. IV-VIII

- Plan Pracy „Małego Samorządu Uczniowskiego” Klas I- III oraz ,,Małego Wolontariatu”

- REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO