Patron szkoły

29 listopada 1970 roku szkole nadano imię Bohaterów Westerplatte. Podczas uroczystości odsłonięto tablicę pamiątkową. Ówczesnemu dyrektorowi Leonowi Tkaczowi przekazano sztandar szkoły. Hymnem szkoły stał się wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ,, Pieśń o żołnierzach z Westerplatte’’, który jest hymnem do dzisiaj.

 

Konstanty Ildefons Gałczyński


Pieśń o żołnierzach z Westerplatte 
 

Kiedy się wypełniły dni
i przyszło zginąć latem,
prosto do nieba czwórkami szli
żołnierze z Westerplatte.

(A lato było piękne tego roku).

I tak śpiewali: Ach, to nic,
że tak bolały rany,
bo jakże słodko teraz iść
na te niebiańskie polany.

(A na ziemi tego roku było tyle wrzosu na bukiety.)

W Gdańsku staliśmy tak jak mur,
gwiżdżąc na szwabską armatę,
teraz wznosimy się wśród chmur,
żołnierze z Westerplatte.

I śpiew słyszano taki: -- By
słoneczny czas wyzyskać,
będziemy grzać się w ciepłe dni
na rajskich wrzosowiskach.

Lecz gdy wiatr zimny będzie dął
i smutek krążył światem,
w środek Warszawy spłyniemy w dół,
żołnierze z Westerplatte