Komunikat dyrektora szkoły w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Rodzice

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 ze zm.) oraz zarządzenia nr 25 /2021 Burmistrza Prudnik z dnia 29.01.2021r . informuję, że zgłoszenia dzieci do Publicznego Przedszkola nr 6 z oddziałami żłobkowymi należy składać w terminie do od 1.03.2021 do 19.03.2021 r. w sekretariacie szkoły lub elektronicznie (przesłać skan zgłoszenia)..

 

 

Druki zgłoszenia dołączono do komunikatu,  są również dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce „Przedszkole”  - Rekrutacja.

 

Wniosek do przedszkola

Wniosek rodzica do żłobka