GEOGRAFIA- LIGA ZADANIOWA

Cele ogólne:

  • rozbudzenie zainteresowań ucznia geografią
  • rozwijanie samodzielności i twórczego myślenia do rozwiązywania problemów
  • obserwacja zjawisk przyrodniczych
  • rozwijanie, promowanie i dowartościowanie indywidualnych zainteresowań uczniów

 

Zadania październikowe ligi zadaniowej:

Klasa V    Klasa VI   Klasa VII    Klasa VIII

Zadania grudniowe ligi zadaniowej:

Klasa V    Klasa VI   Klasa VII    Klasa VIII

Zadania marcowe ligi zadaniowej:

Klasa V    Klasa VI   Klasa VII    Klasa VIII