W dniu 21.06.2023r. odbyło się podsumowanie konkursów profilaktycznych dotyczących edukacji uczniów w zakresie zdrowego stylu życia, uwzględniającego takie obszary jak: zdrowe odżywanie, aktywność fizyczna, zdrowie psychiczne, dobre relacje szkolne oraz rodzinne. Konkursy realizowane były przez uczniów naszej szkoły a ich celem była pomoc w zrozumieniu i poznaniu roli zdrowia jako klucza do lepszego, pełniejszego życia. W ramach konkursów uczniowie przedstawiali możliwości wdrażania i utrwalania nawyków prozdrowotnych, które będą wpływały pozytywnie nie tylko na stan naszego organizmu, ale też na inne obszary naszego funkcjonowania np.: relacje z innymi ludźmi, zainteresowania, naukę, zabawę.

Dziękujemy za zaangażowanie oraz złożenie tak wielu prac w konkursach tematycznych. Przygotowaliście wspaniałe, kreatywne prace, za które 41 uczniów zostało nagrodzonych i wyróżnionych. Mamy nadzieję, że dzięki udziałowi w konkursach zakładany profilaktyczny przekaz pozostanie Wam bliski.