Policja w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Prudniku na spotkaniu z uczniami

 W ramach realizacji programu profilaktycznego zawartego w planie działań szkoły  w dniu 7 września 2020 r. w PSP nr 1 w Prudniku zjawili się zaproszeni przez pedagog goście z Powiatowej Komendy Policji w Prudniku. 

Od 2 września rozpoczęły się ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne wspierane akcją informacjo-edukacyjną pn. „Bezpieczna droga do szkoły”. Ich celem jest czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym w rejonach szkół i placówek oświatowo–wychowawczych w początkowym okresie nauki.

Miło nam poinformować, że praca naszych nauczycieli, zaangażowanych w cyfrową transformację edukacji, została doceniona przez firmę Microsoft, co sprawiło, że nasza szkoła została dołączona do polskiego programu „Szkoła w Chmurze Microsoft”. Wyróżnienie dla szkoły potwierdzone jest certyfikatem oraz tablicą informacyjną z logo „Szkoła w Chmurze Microsoft”.

Szanowni Państwo, Rodzice, Nauczyciele

Drodzy Uczniowie.

Przed Nami nowy rok szkolny 2020/2021. Na pewno będzie to dla nas rok trudny, ze względów organizacyjnych. Ten nowy rok szkolny rozpoczynamy w sposób tradycyjny, ale będą nas obowiązywać ograniczenia sanitarne i epidemiologiczne wynikające z Covid 19. Wszystko zależy od wielu czynników takich jak: higiena, dyscyplina organizacyjna, przestrzeganie zmienionych regulaminów.
Mimo wszystko ten nowy rok szkolny powinien być rokiem Waszego sukcesu.
Życzę Wam dużo zdrowia, ciągłego dalszego rozwoju, wzorowej współpracy z nauczycielami, szkołą i rodzicami.

Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy według planu i harmonogramu zamieszczonego poniżej.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 klas I-III

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 klas IV-VIII