Projekt EDUKO

"Młodzi demokraci na tropie dziedzictwa kulturowego"

Projekt EDUKO 2018, realizowany w ramach Marszałkowskiego Konkursu grantowego

Motto: "Sens życia i wiara w człowieka nie bierze się z pustki, lecz z pielęgnowania tradycji

            i ocalania pamięci zbiorowej, która stanowi o przyszłości i wielkości narodu." /Jerzy Waldorff/

 

Budżet projektu: 7715 zł.

Założenia i cele projektu:

  • Projekt: " Młodzi patrioci na tropie dziedzictwa kulturowego" włączył się w realizację zadań określonych wRezolucji Sejmiku Województwa Opolskiego” z dnia 28 listopada 2017 roku, związanych z rocznicami ważnymi dla każdego obywatela – 100-lecia niepodległości Polski i 20-lecia samorządności województw i powiatów, które odbyły się w całym regionie pod hasłem „Polska – Samorząd – Wspólnota”. Osiągnięto następujące cele:
  • Uczniowie uzyskali informacje na temat Opolszczyzny i jej historii, dowiedzieli się i zrozumieli, w jakim różnorodnym kulturowo regionie uczniowie żyją, z jakich źródeł mogą czerpać wiedzę na jego temat i wykorzystać ją w szkole, ucząc się postaw tolerancji, empatii i demokracji oraz szacunku do dziedzictwa kulturowego".
  • W czasie realizacji wszystkich zadań pogłębiono u uczniów wiedzę historyczną, dotyczącą odzyskania niepodległości oraz demokracji oraz udziału wybitnych osobowości oraz zwykłych mieszkańców w dążeniach do odzyskania ojczyzny, co wpłynęło kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwo uczniów w pielęgnowaniu tradycji i dziedzictwa kulturowego i demokratycznego.
  • Projekt ukazał lokalnej społeczności twórcze środowisko szkoły – otwarte na świat i zachodzące w nim zmiany, rozwinął zainteresowania i pozwolił na realizację pasji uczniowskich.
  • Dzięki różnorodnym działaniom każdy uczeń, biorący udział w projekcie, odniósł sukces zachęcono uczniów do samodzielnych działań i samokształcenia.
  • Uczniowie klas I – VIII zamanifestowali patriotyczną postawę, ucząc się tańczyć poloneza i wykonując taniec w głównym punkcie miasta.

Na budynku PSP 1 w Prudniku przy ul. Podgórnej 1 został zawieszony baner "Mapowanie prudnickich autorytetów", a w głównym holu szkoły powstała wystawa fotografii, dokumentująca działania projektu.

Harmonogram działań:

1.

Szkolenie: Muzeum Ziemi Prudnickiej: szkolenie - dr Wojciech Dominiak: "Trzy źródła - jedno miasto – różnorodność kulturowa regionu"

10 września 2018 r.

2.

Muzeum Ziemi Prudnickiej - wycieczka "Śladami przeszłości" –

klasa VI B, V B.

11 września 2018 r.

3.

Warsztaty plastyczne: – "Mapowanie prudnickich autorytetów" - pani Agata Wilczek.

17 – 18 – 19 września 2018 r.

4.

Muzeum Ziemi Prudnickiej – "Malowanie fartuszków (zapaski) w tradycyjne opolskie wzory kwiatowe".

19 września 2018 r.

 

5.

Wycieczka i warsztaty: klasy:

 - Kamień Śląski:

 - Farska Stodoła - Izba Muzealna w Biedrzychowicach – warsztaty                     „W izbie pamięci” – pani Róża Zgorzelska.

25 września 2018 r.

6.  

Urząd Miasta i Gminy Prudnik – "Od wolności do demokracji - 20 lat samorządności województw i powiatów" – warsztaty z udziałem zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej  – panią Iwoną Dębińską członkowie Samorządu Uczniowskiego PSP 1.

26 września 2018 r.

 

7.

Zespół Szkół Rolniczych – "Warsztaty kulinarne – potrawy regionalne Opolszczyzny" pani Joanna Grzegocka.

5 października 2018 r.

8.

Lekcja muzealna: "Spojrzenie przez gardinkę. Wielokulturowość Górnego Śląska na przykładzie Ziemi Prudnickiej".

5 października 2018

 

9.

Podsumowanie projektu: "Raut patriotyczny" – "Poloneza czas zacząć… Młodzi na 100 lat niepodległości".

8 października 2018 r.

 

Partnerzy projektu:

                    

Burmistrz Miasta            Muzeum Ziemi             Prudnicki ośrodek Kultury              Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku

i Gminy Prudnik         

oraz - Parafia Miłosierdzia Bożego w Prudniku

Podsumowanie działań. Realizacja celów:

10 września 2018 r. – Muzeum Ziemi Prudnickiej - szkolenie otwarte: prelekcja dla dorosłych: "Trzy źródła - jedno miasto – różnorodność kulturowa regionu". Prowadzący: dr Wojciech Dominiak: udział – nauczyciele, przedstawiciele rady Rodziców PSP 1 w Prudniku, zaproszenie goście – społeczność lokalna. Efekt – zapoznanie z bogatą historią polityczno – społeczno – kulturową regionu.

 

 

 

11 września 2018 r. – Muzeum Ziemi Prudnickiej - wycieczka po Prudniku: "Śladami przeszłości" – zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat historia Prudnika oraz związków z historią Polski oraz Śląska Opolskiego, zwiedzanie stal wystawowych Muzeum Ziemi Prudnickiej i konfrontacja uzyskanych informacji ze zbiorami.

 

17 – 18 – 19 września 2018 r. – Prudnicki Ośrodek Kultury - warsztaty "Mapowanie prudnickich autorytetów" – prowadzący – pani Agata Wilczek. Uczniowie wykonali prace plastyczne, których bohaterami są patroni ulic Prudnika - ikony postawy patriotycznej i obywatelskiej – z nich powstał baner, zawieszony na ścianie budynku Publicznej szkoły Podstawowej nr 1 w Prudniku przy ul. Podgórnej 9.

 

 

 

 

 

 

19 września 2018 r. - warsztaty "Malowanie fartuszków (zapaski) w tradycyjne opolskie wzory kwiatowe". Uczniowie poznali zasady tworzenia ludowych wzorów dekoracyjnych, wzornictwo opolskich kroszonek i porcelany oraz ich historię. Stworzyli własne fartuszki, rozwijając swój talent plastyczny.

 

24 września 2018 r. – Urząd Miasta i Gminy Prudnik: warsztaty "Od wolności do demokracji - 20 lat samorządności województw i powiatów" – prowadzący – zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej – pani Iwona Dębińska.  Uczniowie zdobyli wiedzę na temat: demokracji, partycypacji zmian w  Polsce po 1989 roku oraz etapów utrwalania samorządności  w województwach i powiatach od roku 1998. Metody pracy: praca  w grupach, dyskusja, prelekcja, projekcja filmu "20 lat samorządności Województwa Opolskiego", "Prudnik 1992".

 

25 września 2018 r. - wycieczka do Biedrzychowic i Kamienia Śląskiego – prowadzący – pan Marcin Husak, pracownik Muzeum Ziemi Prudnickiej. Zajęcia „W izbie pamięci" - Farska Stodoła – Muzeum Regionalne w Biedrzychowicach - uczestnicy projektu dowiedzieli się, jak żyli dawni mieszkańcy naszego regionu, jakie tradycje, zwyczaje i obrzędy wypracowali w czasie wielu wieków zwykłego codziennego życia, opartego na ciężkiej pracy. Kamienia Śląskiego - uczniowie zdobyli wiedzę na temat miejsca, związanego z historią Polski i trudną historią lat II wojny światowej i powojenną, zwiedzili Pałac w Kamieniu Śląskim i sanktuarium św. Jacka, park krajobrazowy wokół pałacu i sanatorium rehabilitacyjnego – zrozumieli, że miejsca te są nierozerwalnie związane z dziedzictwem kulturowym i historycznym Śląska Opolskiego.

 

5 października 2018 – Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku - "Warsztaty kulinarne – potrawy regionalne Opolszczyzny", prowadzący – pani Agnieszka Chudy. Uczniowie zdobyli wiedzę na temat związków Opolszczyzny z tradycjami kulinarnymi dawnych mieszkańców oraz mieszkańców napływowych, którzy stali się częścią regionu po przemianach politycznych po II wojnie światowej –oraz pozytywnych skutków tej asymilacji. Uczestnicy warsztatów przygotowali tradycyjne potrawy: karminadle z warzywami, kulki/bomby/z hawerfloków, szpajzę czekoladową i cytrynową – w czasie "Rautu patriotycznego" odbyła się degustacja. W czasie warsztatów uczniowie ZSR przygotowali scenki teatralne w gwarze śląskiej, pokazujące tradycje  i zwyczaje Śląska Opolskiego.

 

5 października 2018 Muzeum Ziemi Prudnickiej - lekcja muzealna: "Spojrzenie przez gardinkę. Wielokulturowość Górnego Śląska na przykładzie Ziemi Prudnickiej"– Uczniowie zdobyli wiedzę na temat tego,  jak ważnym miejscem dla mieszkańców Śląska Opolskiego była kuchnia; jak wyglądał jej wystrój, jakich przedmiotów używano, jak układano meble, zapoznali się ze zwyczajami i obrzędami kresowymi, zdjęcia ze Śląska i Kresów Wschodnich oraz poznać tajniki kuchni, która oddaje wielokulturowość regionu.

 

8 października 2018 r. – Plac Wolności, Prudnik. "Raut patriotyczny" – "Poloneza czas zacząć… Młodzi na 100 lat niepodległości" - odtańczono na Placu Wolności poloneza z udziałem przedstawicieli władz, Rady Miejskiej, Partnerów, Grona Pedagogicznego, rodziców i uczniów klas I – VIII. Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Bohaterów Westerplatte w Prudniku złożyli hołd Ojczyźnie na 100 lat niepodległości. Na uroczysty "Raut" wykonano biało- czerwone kotyliony. W czasie Rautu: podziękowano partnerom projektu, podsumowano działania, odbyła się degustacja potraw, wykonanych przez uczniów w czasie warsztatów kulinarnych

 

Wykonano wystawę, poświęconą wszystkim działaniom projektu – fotografie w antyramach i na sztalugach dokumentują udział i zaangażowanie uczniów w poznawanie dziedzictwa kulturowego. Miejsce wystawy – budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Prudniku przy ul. Podgórnej 9.

Baner "Młodzi na 100 lat Niepodległej - nasze autorytety" powstał podczas warsztatów plastycznych, realizowanych w ramach projektu EDUKO 2018 w Prudnickim Ośrodku Kultury. Prace wykonali uczniowie naszej szkoły. Serdecznie dziękujemy pani Agacie Wilczek za pomoc i zaangażowanie w realizację tej części projektu.