Lista kandydatów do klasy czwartej sportowej, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

Szanowni Państwo,

informujemy, że wszystkie dzieci które przystąpiły do testów sprawności fizycznej uzyskały pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

Jednocześnie informujemy, że nie jest to jednoznaczne z zakwalifikowaniem dziecka do danej klasy.

Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy czwartej sportowej zgodnie z harmonogramem zostanie opublikowana i wywieszona w dniu 31 maja 2022 r. do godz. 15:00.

W dniu 06 czerwca. 2022r. do godz 13.00 - Opublikowanie na stronach internetowych szkoły informacji o wolnych miejscach w klasie IV sportowej

Lista przyjętych - kliknij

Dziś uczniowie naszej szkoły zajęli 2 miejsce w zorganizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Prudniku Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie – „Jestem zdrowy i wolny od uzależnień”. Celem organizacyjnym Turnieju było podnoszenie kultury społeczeństwa, działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zachęcanie do rozwijania zainteresowań pozalekcyjnych, wskazanie alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu oraz promowanie pracy i zawodu policjanta.

W dniu 29.04.2022r. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Targach Przedsiębiorczości w Bruntalu organizowanych w ramach projektu polsko-czeskiego "Sieć Inkubatorów Przedsiębiorczości Szkolnej", gdzie mogli pochwalić się wykonanymi przez siebie pracami. Dodatkowo mieli możliwość skorzystania z atrakcji przygotowanych w tamtejszej szkole m.in. wykonywali kubki, przypinki, korzystali z wirtualnych okularów itp. 😊😊😊

Zajęcia w klasach sportowych prowadzą profesjonalnie przygotowani nauczyciele posiadający uprawnienia instruktorskie/trenerskie o specjalności koszykówka. 
Klasa sportowa prowadzona będzie  we współpracy z Akademią Koszykówki Pogoń Mini Basket Prudnik 
oraz klubem KS „Pogoń Prudnik”

 W klasach sportowych jest 10 godzin wychowania fizycznego, z czego 6 godzin to szkolenie sportowe z zakresu koszykówki.