13 września przypadła setna rocznica urodzin Stanisława Lema, jednego z najpoczytniejszych polskich pisarzy science-fiction, którego twórczość zaliczana jest do kanonu światowej literatury. Sejm RP zdecydował, że należy uczcić ten fakt i ustanowił obecny rok – Rokiem Lema. Rok 2021 został ogłoszony rokiem Stanisława Lema. Nasza szkoła również przyłączyła się do tych obchodów. W klasach I- III odbyły się zajęcia, które pozwoliły przybliżyć naszym uczniom twórczość Stanisława Lema. Czytałyśmy dzieciom fragmenty książek lub audiobooków i oglądaliśmy bajki w ramach akcji  ,,Czytanie i oglądanie na ekranie” przez cały listopad. Podsumowaniem obchodów był konkurs techniczny „Świat robotów” dla klas I-III. Kreatywność dzieci była ogromna czego dowodem jest wystawa robotów, w naszej szkole. Było dużo nagrodzonych i wyróżnionych prac, o czym można się przekonać oglądając galerię zdjęć. Pozdrawiamy.

Przed nami ostatnie dni listopada i ostatnie dni do podjęcia decyzji komu w klasie należy się tytuł MISTRZA DOBRYCH MANIER ! Część uczniów w swoich klasach podsumowało już miesiąc pracy i wykonało plakaty mówiące o dobrych manierach, zasadach zachowania , kodeksie klasowym. Ponad to szkolne korytarze przez cały miesiąc zachęcały uczniów do kultury osobistej w szkole oraz poza nią ! Niżej dla Was krótka przypominajka oraz fotorelacja z naszych prac .

Przed nami ostatnie dni listopada i ostatnie dni do podjęcia decyzji komu w klasie należy się tytuł MISTRZA DOBRYCH MANIER ! Część uczniów w swoich klasach podsumowało już miesiąc pracy i wykonało plakaty mówiące o dobrych manierach, zasadach zachowania , kodeksie klasowym. Ponad to szkolne korytarze przez cały miesiąc zachęcały uczniów do kultury osobistej w szkole oraz poza nią ! Niżej dla Was krótka przypominajka oraz fotorelacja z naszych prac .

Tegoroczna kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł realizowana była pod hasłem „W poszukiwaniu szczęścia”. W ramach przeprowadzonych w naszej szkole godzin wychowawczych odbyły się zajęcia edukacyjno-profilaktyczne, które miały na celu zwiększenie samoświadomości uczniów na temat zmian, jakie w nich zachodzą oraz wzmocnienie umiejętności emocjonalno-społecznych w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych i budowania postawy asertywnej.

W dniach 15-16 listopada 2021 r. uczniowie klas: 8a, 8b, 8c i 8d mieli okazję uczestniczyć w zajęciach praktycznego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które zostały zorganizowane przez Zespół Szkół Medycznych w Prudniku. Zajęcia miały na celu poznanie sposobów udzielania pierwszej pomocy np. podczas utraty przytomności. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób należy ułożyć poszkodowanego w bezpiecznej pozycji a po prezentacji sami mogli poćwiczyć poprawne metody udzielenia pierwszej pomocy np. resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Do przeprowadzenia ćwiczeń zostały wykorzystane fantomy niemowlęcia i osoby dorosłej. Prowadząca zajęcia Pani Sabina Wencel czuwała nad ich przebiegiem i zwracała uwagę na konieczność zadbania na miejscu zdarzenia o bezpieczeństwo własne oraz poszkodowanego. Organizatorzy zajęć zaprezentowali również na czym polega zawód technika ortopedy, który można zdobyć w prudnickim „Medyku”.

Światowy Dzień Chleba ustanowiony został przez Międzynarodowy Związek Piekarzy i Cukierników. Nasza Szkoła również bierze udział w "Tygodniu dobrego chleba". Z tej okazji klasy VIIIa oraz IVb uczestniczyły  w warsztatach szkolnych, na których  korzystając z nowoczesnej technologii urządzeń, uczniowie poznawali z jakich produktów powstaje pieczywo. Mieli możliwość samodzielnego wykonania bułek z ziaren pszenicy oraz skosztowania swoich wypieków.