W dniach od 29.09.2021r. do 04.10.2021r. uczniowie klas II-IV wzięli udział w spektaklu pt. "Dzieci Sieci - Plik i Folder na tropie internetowych kłopotów". Jego misją jest pomoc młodym widzom w bezpiecznym odkrywaniu Internetu. Uczniowie mogli dowiedzieć się o zagrożeniach w sieci, a bohaterowie spektaklu krok po kroku wyjaśnili im jak mogą poradzić sobie z nimi. Wydarzenie edukacyjne zorganizowane zostało przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

01.10.2021 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Głównym celem tego wydarzenia było propagowanie zabawowej formy uczenia się matematyki. Dzień ten miał zachęcić do przypomnienia tabliczki mnożenia w przyjemny i niecodzienny sposób. Uczniowie klas III "egzaminowali" swoich kolegów i koleżanki, także nauczycieli oraz innych pracowników szkoły☀️☀️☀️☀️☘️☘️☘️☘️☘️🌻🌼🌻

Dziś w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Prudniku odbył się Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie, którego organizatorem była Komenda Powiatowa Policji w Prudniku. Turniej składał się z dwóch etapów: testu wiedzy z zakresu ruchu drogowego oraz z testu sprawnosciowego. Uczniowie, którzy reprezentowali naszą szkołę zdobyli II miejsce 🏆🥈 Serdecznie gratulujemy!!! 😊

 

KONKURS   NA  MATEMATYCZNEGO  MISTRZA  JEDYNKI

Cele konkursu:

  1. Rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz uzdolnień matematycznych uczniów;

  2. Kształcenie zdolności logicznego myślenia.

  3. Kształtowanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, dostrzegania różnego rodzaju  związków i zależności.

  4. Rozwijanie umiejętności planowania i organizowania pracy własnej.

  5. Motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy i umiejętności matematycznych.

  6. Promowanie uczniów szczególnie zainteresowanych matematyką.

Wykaz zadań dla poszczególnych klas i regulamin konkursu - poniżej:

Klasa IV,    Klasa V,     Klasa VI,     Klasa VII,    Klasa VIII,     Regulamin konkursu

Zadania listopadowe ligi zadaniowej:

Klasa IV,    Klasa V,     Klasa VI,     Klasa VII,    Klasa VIII,

Zadania grudniowe ligi zadaniowej:

Klasa IV,    Klasa V,     Klasa VI,     Klasa VII,    Klasa VIII,

Zadania styczniowe ligi zadaniowej:

Klasa IV,    Klasa V,     Klasa VI,     Klasa VII,    Klasa VIII,

Zadania lutowe i marcowe ligi zadaniowej:

Klasa IV,    Klasa V,     Klasa VI,     Klasa VII,    Klasa VIII,

Zadania kwietniowe ligi zadaniowej:

Klasa IV,    Klasa V,     Klasa VI,     Klasa VII,    Klasa VIII,

Zadania majowe ligi zadaniowej:

Klasa IV,    Klasa V,     Klasa VI,     Klasa VII,    Klasa VIII,

Dzisiaj przyłączyliśmy się  do ogólnopolskiej akcji 📚Dzień Głośnego Czytania 📚.  Uczniowie czytali w swoich klasach z ogromnym zaangażowaniem. Starsi koledzy i koleżanki z 7c i 8c czytali najmłodszym. Nauczyciele nie zostali dopuszczeni do głosu 😉, bo nasi uczniowie są niezwykle samodzielni i posiadają wyjątkowe talenty lektorskie ❤. Dziękujemy za zapał i zapraszamy do kolejnych akcji promujących czytelnictwo📚👏😃

W dniu 26 września 2021 r. obchodzony jest Europejski Dzień Języków. W naszej szkole w klasach I-III i IV-VIII obchodziliśmy ten ciekawy dzień wykonując quizy na temat języków europejskich, skanowaliśmy kody QR, by dowiedzieć się ciekawych rzeczy na temat krajów leżących na naszym kontynencie. Klasy młodsze wykonywały zakładki do książki z napisami pozdrowień w różnych językach europejskich. Na lekcjach niemieckiego uczniowie wykonywali plakaty dotyczące tego z czego słyną Niemcy - co produkują, atrakcje turystyczne, sportowcy, motoryzacja. Klasy ósme wykonywały z papieru dom z murem pruskim charakterystyczny dla dawnej architektury niemieckiej.