W ramach polsko-czeskiego projektu pn. „Bezpieczne dzielnice pogranicza polsko-czeskiego” realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Opolu i Komendę Powiatową Policji w Prudniku w partnerstwie z czeskimi Komendami Policji w Ostrawie i Bruntalu zorganizowane zostały 2 międzynarodowe konkursy: plastyczny i literacki pn. „Dzielnicowy powiedział mi…”

Tegoroczna kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł realizowana była pod hasłem „Nie czas na nudę”. W ramach przeprowadzonych w naszej szkole godzin wychowawczych odbyły się zajęcia edukacyjno-profilaktyczne, które miały na celu kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wyzwalanie pozytywnych emocji, nabywanie umiejętności zagospodarowania wolnego czasu oraz promocję aktywnego trybu życia.

Nasza szkoła od kilku lat uczestniczy w programie profilaktycznym „Między nami kobietkami”, który służy jako pomoc dydaktyczna w realizacji celów edukacji prozdrowotnej. Dziewczęta klas VI i VII wzięły udział w programie, a spotkanie przeprowadziła przedstawicielka firmy Procter and Gamble pani Małgorzata Młynarczyk. Tematem prelekcji były problemy okresu dojrzewania, pierwsze tajniki dorosłości i praktyczne wskazówki, jak sobie radzić w trudnych dla kobiet sytuacjach.

W naszej szkole zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczniów. W ramach działań profilaktycznych przedstawiciele Powiatowej Komendy Policji w Prudniku spotkali się z uczniami klas IV, VII i VIII z naszej szkoły i omówili zagadnienia związane z cyberprzemocą, odpowiedzialnością karną nieletnich, stosowaniem używek i środków psychoaktywnych oraz konsekwencjami ich posiadania.