Jesteśmy “Szkołą w chmurze”

Nasz szkoła została wyróżniona i otrzymała prestiżowy certyfikat firmy Microsoft “Szkoła w chmurze”. Dzięki temu dołączyliśmy do ogólnopolskiej sieci Szkół w Chmurze Microsoft oraz ogólnoświatowej sieci Microsoft Schools. Tytuł nadawany jest szkołom, które podjęły się procesu transformacji sposobu nauczania z wykorzystaniem nowych technologii.
Uzyskanie tego wyróżnienia stało się możliwe dzięki zaangażowaniu nauczycieli i dyrekcji szkoły. W szkole aktywnie wykorzystuje się usługę Office 365, która stwarza duże możliwości pracy mobilnej, zespołowej i ułatwia komunikację wewnątrz szkoły.

Certyfikat i list gratulacyjny przekazały szkole Cecylia Szymańska-Ban, dyrektor ds. Edukacji Microsoft Polska oraz Agata Kapica, manager programu Microsoft dla Edukacji. Tytuł nadawany jest szkołom, które podjęły się procesu transformacji sposobu nauczania z wykorzystaniem nowych technologii.