Dziś w Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Prudniku odbył się uroczysty apel z okazji zbliżającego się Święta Konstytucji III Maja. Uroczystość była nie tylko świetnym wprowadzeniem do majowego święta, ale także okazją do otwarcia nowej i nowoczesnej stołówki szkolnej.

Modernizacja stała się możliwa dzięki programowi „Posiłek w szkole i w domu” realizowanemu przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. Dzięki temu programowi, uczniowie zyskali nowoczesne i przyjazne miejsce do spożywania posiłków. Do tej pory, żeby móc zjeść obiad, uczniowie korzystali z wyodrębnionej klasy.

Nie możemy zapominać, że zdrowe odżywianie i odpowiednie nawyki żywieniowe są niezwykle ważne dla zdrowia i dobrego samopoczucia naszych dzieci. Dlatego tak ważne jest, aby zapewnić im jak najlepsze warunki i możliwości.

Szkoła, korzystając z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” otrzymała dofinansowanie w wysokości 64 000 zł na doposażenie stołówki.
Całkowity koszt zadania wynosił 80 000 zł, w tym wsparcie gminy w wysokości 16 000 zł.

Dyrektor szkoły, Pani Ewelina Langfort podziękowała za współpracę i wsparcie w realizacji tego przedsięwzięcia:
✅ Grzegorz Zawiślak - Burmistrz Prudnika,
✅ Radzie Miejskiej,
✅ i Dyrekcji Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania.

Wręczyła również podziękowania:
✅ Panu Karolowi Pastule, za wielokrotne zaangażowanie w realizację projektów w szkole i przedszkolu,
✅ Panu Rafałowi Pabianowi, za wkład w rozwój szkoły i przedszkola, jednocześnie honorując go tytułem „Przyjaciela szkoły”,
✅ Panu Leszkowi Piotrowskiemu, pracownikowi szkoły, który w sposób szczególny zaangażował się w modernizację nowej stołówki.