Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Do dnia 29.11.2020 r. zostaje przedłużona nauka zdalna w klasach 4 – 8 i przebiega według wcześniej wprowadzonych zasad.

Od dnia 09.11.2020r. do 29.11.2020r. na nauczanie zdalne przechodzą także klasy 1-3. Do pracy wykorzystujemy Ms Teams. Jeżeli będą występować problemy w logowaniu i nauczaniu zdalnym , prosimy o kontakt z wychowawcami.

            Szkoła zapewni opiekę świetlicową w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią  COVID 19 (pracowników służb medycznych i służb mundurowych). W celu zapisania dziecka do świetlicy, należy wypełnić i złożyć wniosek dostępny
w sekretariacie szkoły.

Rodzice uczniów, którzy objęci są zajęciami rewalidacyjnymi, mają prawo wnioskować
o realizację tych zajęć w formie stacjonarnej na terenie szkoły. W tym celu należy wypełnić i złożyć wniosek dostępny w sekretariacie szkoły.

Życzymy Wam dużo zdrowia.

Dyrekcja szkoły

Szanowni Państwo

Rodzice, Uczniowie

Zgodnie z zaleceniem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Prudniku w dniach od 20.10.2020r. do 23.10.2020r. część klas przechodzi na formę zdalnego nauczania przez platformę Teams. Są to następujące   klasy:

  • VIII b
  • VII d
  • VII c
  • VI a

Ponadto klasa VI d przechodzi na zdalne nauczanie od 20.10.2020r. do 26.10.2020r.

Proszę, żeby uczniowie łączyli się na zajęcia lekcyjne zgodnie z planem  oraz śledząc zaproszenia wysyłane przez nauczycieli.

Czas zajęć w zdalnym nauczaniu dostosowują nauczyciele biorąc pod uwagę temat lekcji oraz warunki techniczne.

Bardzo proszę o obserwację stanu zdrowia dzieci . W sytuacjach wątpliwych proszę o kontakt
z lekarzem rodzinnym.

Ewelina Langfort

dyr.  ZSP nr 1 w Prudniku

W dniach 12-23.10.2020r. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Prudniku bierze udział w Europejskim Tygodniu Kodowania CODE WEEK 2020. W ramach tej inicjatywy nasza szkoła organizuje m.in dwa wydarzenia promujące programowanie i umiejętności cyfrowe wśród uczniów:
- Kodujemy swoją przyszłość,
- Programowanie w języku Baltie.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z przeprowadzonych dotychczas zajęć.

W imieniu organizatora - Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie na najlepszy reportaż pt. ,,Świat wodny przyrody Opolszczyzny w obiektywie”.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych uczestniczących w projekcie pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO”.

Komunikat dla Rodziców i Uczniów

14 X 2020 - środa, to dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Szkoła w tym dniu  zapewnia opiekę świetlicową w godzinach pracy świetlicy.

Z okazji

Dnia Edukacji Narodowej

składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Jednocześnie dziękujemy za trud włożony w wykształcenie oraz wychowanie młodzieży.

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Prudniku