Zapraszamy uczniów klasy 8 na konsultacje z języka angielskiego, oraz matematyki w ramach przygotowania do egzaminu ósmoklasisty.

  • Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek od godziny 14.00 do godziny 15.15 na terenie szkoły
  • Zajęcia z języka polskiego odbywają się w każdy wtorek od 14:15 do godziny 15.00 na terenie szkoły i online w czwartek od 14.30 do godziny 15.15

Przypominamy o zachowaniu reżimu sanitarnego w tracie przebywania na terenie szkoły