W dniach 06-13. 09. 2018r uczniowie klasy gimnazjalnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Prudniku brali udział w trzecim etapie realizacji międzynarodowego projektu „Kinder ohne Grenzen – Dzieci bez Granic”. Od tego roku koordynatorem tego projektu jest dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 pani Ewelina Langfort. Od trzech lat ta sama grupa uczniów realizuje projekt, którego ideą jest coraz bliższe poznawanie siebie nawzajem, nawiązywanie przyjaźni, doskonalenie zdolności językowych i kształcenie tolerancji, poznawanie kultury, tradycji, zwyczajów i obyczajów. 

5 października uczniowie klasy szóstej PSP 1 Prudniku w ramach projektu EDUKO 2018 szukali smaków Opolszczyzny - uczestniczyli w warsztatach kulinarnych "Potrawy regionalne Opolszczyzny" w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku, które przeprowadziła pani Agnieszka Chudy przy wsparciu pani Joanny Grzegockiej. Przygotowali i z wielkim smakiem konsumowali: kulki /bomby/ z hawerfloków, karminadle z warzywami, szpajzę cytrynową i czekoladową. Uczniowie z Zespołu Szkół Rolniczych przygotowali dla swoich młodszych kolegów  i koleżanek scenkę teatralną  w gwarze śląskiej.

28 września klasy ósme obejrzały w kinie "Diana" film "Dywizjon 303. Historia prawdziwa". Cieszy fakt, że uczniom film się podobał, a niezwykła odwaga i ambicje polskich pilotów powinny uzmysłowić młodym Polakom, , na czym polega prawdziwy heroizm i patriotyzm.

"Młodzi patrioci na tropie dziedzictwa kulturowego" - w Biedrzychowicach i Kamieniu Śląskim.

Uczniowie klas ósmych w ramach projektu EDUKO 2018 odwiedzili muzeum regionalne Farską Stodołę w Biedrzychowicach - mieli okazję dowiedzieć się,  jak żyli dawni mieszkańcy naszego regionu, jakie tradycje, zwyczaje i obrzędy wypracowali  w czasie wielu wieków zwykłego codziennego życia, opartego na ciężkiej pracy.