28 września klasy ósme obejrzały w kinie "Diana" film "Dywizjon 303. Historia prawdziwa". Cieszy fakt, że uczniom film się podobał, a niezwykła odwaga i ambicje polskich pilotów powinny uzmysłowić młodym Polakom, , na czym polega prawdziwy heroizm i patriotyzm.

"Młodzi patrioci na tropie dziedzictwa kulturowego" - w Biedrzychowicach i Kamieniu Śląskim.

Uczniowie klas ósmych w ramach projektu EDUKO 2018 odwiedzili muzeum regionalne Farską Stodołę w Biedrzychowicach - mieli okazję dowiedzieć się,  jak żyli dawni mieszkańcy naszego regionu, jakie tradycje, zwyczaje i obrzędy wypracowali  w czasie wielu wieków zwykłego codziennego życia, opartego na ciężkiej pracy. 

W gościnie w Urzędzie Miasta i Gminy Prudnik. W warsztatach "Od wolności do demokracji - 20 lat samorządności województw i powiatów" wzięli udział uczniowie klas siódmych, ósmych i trzeciej klasy gimnazjum, partner projektu EDUKO 2018 -  Burmistrz Prudnika - pan Franciszek Fejdych, zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej - pani Iwona Dębińska, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Prudniku - pani Ewelina Langfort, koordynatorzy projektu: Magdalena Jędrzej, Barbara Gerus.

Młodzi demokraci z ZSP nr 1 na warsztatach samorządowych w Urzędzie Miasta i Gminy Prudnik

Dnia 24 września odbyły się warsztaty "Od wolności do demokracji - 20 lat samorządności województw i powiatów" w ramach projektu "Młodzi demokraci na tropie dziedzictwa kulturowego". Zajęcia przeprowadziła pani Iwona Dębińska - zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej. 

W ramach zajęć projektu EDUKO 2018 "Młodzi Patrioci na tropie dziedzictwa kulturowego" uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Prudniku w dniu 17 września rozpoczęli warsztaty plastyczne pod hasłem "Mapowanie prudnickich autorytetów". Zajęcia prowadzi artysta plastyk pani Agata Wilczek w Prudnickim Ośrodku Kultury.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej prezentacji projektów realizowanych w ramach Marszałkowskiego konkursu grantowego "Opolskie EDUKO 2018" - kliknij w poniższy link

https://www.youtube.com/watch?v=qaRWpiDkULg