Komunikat dyrektora szkoły w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Rodzice

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi rekrutacji
do  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Prudniku 
na rok szkolny 2021/2022

 

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 ze zm.) informuję, że zgłoszenia dzieci do klasy I w roku szkolnym 2021/2022 urodzonych w roku 2014 i zamieszkałych w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Prudniku  należy składać w terminie do 15.03.2021 r. w sekretariacie szkoły lub elektronicznie (przesłać skan zgłoszenia). Należy również poinformować szkołę, jeżeli dziecko będzie realizowało obowiązek szkolny w innej placówce.
Druki zgłoszenia dołączono do komunikatu,  są również dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce „Rekrutacja 2021/2022”.

 

Karta zgłoszenia dziecka

Wniosek dla dziecka spoza obwodu