Dnia10 września 2018 r. o godz. 18.00 w Muzeum Ziemi Prudnickiej odbył się wykład w ramach szkolenia otwartego, inaugurujący Marszałkowski konkurs grantowy "Opolskie EDUKO 2018" pt. "Młodzi demokraci na tropie dziedzictwa kulturowego", realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Prudniku.

 

"Trzy źródła - jedno miasto – różnorodność kulturowa regionu" – taki tytuł miał wykład, który wygłosił dyrektor Muzeum Ziemi Prudnickiej - dr Wojciech Dominiak.

 W szkoleniu wzięli udział: dyrekcja, nauczyciele PSP 1 w Prudniku, przedstawiciele uczniów oraz goście, a jednocześnie przedstawiciele partnerów naszego projektu: Burmistrz Prudnika – Pan Franciszek Fejdych, Dyrektor GZWiO – pani Maria Strońska, Pani Joanna Korzeniowska z Prudnickiego Ośrodka Kultury.

"Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć, jest oczarowanie tajemnicą.  Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki.  Ten, kto go nie zna i nie potrafi się dziwić, nie potrafi doznawać zachwytu, jest martwy, niczym zdmuchnięta świeczka"..../Albert Einstein/. Tymi słowami Pani Dyrektor Ewelina Langfort podziękowała panu Wojciechowi Diminiakowi za inspirujący wykład i udział w projekcie EDUKO.

 

Ważna puenta prelegenta – ludzie, żyjący obok siebie przez wiele wieków trudnej historii – mimo różnic językowych i obyczajowych – potrafili koegzystować i wymieniać doświadczenia kulturowe – tak właśnie kształtowało się dziedzictwo kulturowe naszego regionu.

 

Po części oficjalnej – zwiedzanie wystawy: " Trzy źródła – jedno miasto".

 Historia Prudnika i regionu uczy pokory, tolerancji i szacunku dla tego, co było, jest i będzie dziedzictwem kulturowym naszego regionu – i nasz projekt ma to pokazać uczniom, rodzicom i nauczycielom Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Prudniku