Okres ferii to nie tylko czas zimowego relaksu dla dzieci i młodzieży, ale również czas spotkań Policji z najmłodszymi mieszkańcami naszego miasta.

 W dniach 23-24 stycznia 2020r nasza szkołę odwiedziła p. Monika Łyko, przedstawicielka prudnickiej Komendy Policji i przeprowadziła z uczniami rozmowy o najczęstszych i najpoważniejszych zagrożeniach bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku pt „Bezpieczne Ferie 2020” oraz „Cyberprzemoc” dla klas starszych.

 

 

Uczniowie dowiedzieli się o zasadach bezpiecznego wypoczynku oraz omówili sposoby unikania zagrożeń oraz jak radzić sobie w niebezpiecznych sytuacjach.

Mamy nadzieję, że te spotkania wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa dzieci, które po zimowym wypoczynku całe i zdrowe wrócą do szkoły.