Minister Edukacji Narodowej zachęca wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe do włączenia się w akcję „Razem na Święta”. Okres przedświąteczny to najlepszy czas, aby okazać wsparcie osobom starszym, chorym, samotnym, potrzebującym pomocy z naszych społeczności szkolnych i lokalnych. Uczniowie i nauczyciele ZSP nr 1 w Prudniku w ramach akcji „Razem na Święta” zorganizowali lub byli współorganizatorami działań:

  • przekazanie własnoręcznie wykonanych upominówi seniorom ze swojego najbliższego otoczenia,
  • przygotowanie świątecznych kartek z życzeniami dla pacjentów lokalnych szpitali/hospicjów,
  • zorganizowanie przedświątecznych spotkań (np. koncert kolęd) integrujące lokalną społeczność,
  • zorganizowanie zbiórki darów dla lokalnego schroniska dla zwierząt,
  • wsparcie organizację oferującą pomoc Polakom mieszkającym na Kresach.