Przez trzy tygodnie poprzedzające nadejście wiosny w klasach I - III realizowany był projekt edukacyjny ,,Szukamy wiosny". Dzieci miały do wykonania różne zadania, których celem było uwrażliwienie na piękno budzącej się do życia przyrody, przybliżenie uczniom tradycji i zwyczajów związanych z nadejściem wiosny, a przede wszystkim rozbudzenie ich aktywności poznawczej i umiejętności czerpania wiedzy z różnych źródeł. 🙂