18 marca klasy siódme, ósme i trzecie gimnazjum wzięły udział w spotkaniu z przedstawicielami policji na temat odpowiedzialności karnej nieletnich oraz cyberprzemocy i bezpieczeństwa w sieci. Rozmowa, wraz z    odwoływaniem się do konkretnych przykładów, była bardzo pouczająca i,mamy nadzieję, zmusi naszych wychowanków do zachowania się zgodnie z zasadami..🙂