W dniach od 11 do 15 marca w ramach tygodnia matematyki odbyły się warsztaty dla uczniów klas siódmych, których celem była popularyzacja matematyki oraz rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania przedmiotami „ścisłymi” - ciekawa forma zdobywania wiedzy i umiejętności. Wykonując kolejne zadania uczniowie wyznaczali liczbę π, obliczali pole koła, konstruowali sześciokąty oraz budowali z kolorowego papieru tulipany. Z fizyki uczniowie wyznaczali doświadczalnie gęstość substancji.🙂