Uczniowie  naszej szkoły włączyli się w „Akcję dokarmiania ptaków”. Polega ona na zorganizowaniu punktów dokarmiania ptaków, dbaniu o czystość i wykładaniu świeżej karmy.
Wspólnie sporządziliśmy plan działania:
1) Zgromadziliśmy oraz przygotowaliśmy karmy
2) Systematyczne dokarmiamy ptaki
3) Czyścimy karmniki

 

 

Podczas akcji uczniowie mają okazję:
• obserwować ptaki
• poznać warunki życia ptaków
Akcja trwać będzie przez cały okres zimowy, aż do wiosny.
Podczas dokarmiania ptaków dzieci uświadomiły sobie, że bez ich pomocy wiele ptaków mogłoby nie przeżyć trudnych, zimowych warunków. Jednocześnie jest to doskonała okazja do kształtowania u dzieci poczucia odpowiedzialności, obowiązkowości oraz wrażliwości na los zwierząt.