STOP Cyberprzemocy - w ramach współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku odbyły się w naszej szkole zajęcia przedstawiające uczniom klasy VIII B zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu.