Tradycją naszej szkoły są lekcje ze sztandarem. 29 listopada 2018r. zostały one przeprowadzone w klasach I - III. Podczas tych lekcji uczniowie zapoznają się z symboliką sztandaru i jego znaczeniem dla społeczności szkolnej. Spotkania takie są szczególną okazją do poznania Patrona Szkoły - Bohaterów Westerplatte. Dla klas pierwszych była to pierwsza lekcja patriotyzmu, ucząca szacunku do naszych symboli narodowych. Wszyscy uczniowie byli w tym dniu odświętnie ubrani.

 

Kilka fotografii z tei imprezy: