Tegoroczna kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł realizowana była pod hasłem „Nie czas na nudę”. W ramach przeprowadzonych w naszej szkole godzin wychowawczych odbyły się zajęcia edukacyjno-profilaktyczne, które miały na celu kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wyzwalanie pozytywnych emocji, nabywanie umiejętności zagospodarowania wolnego czasu oraz promocję aktywnego trybu życia.

Kolejnymi działaniami Kampanii ZTU były konkursy tematyczne, które cieszyły się w naszej szkole dużym zainteresowaniem. Ogólnie wzięło w nich udział 81 uczniów. W konkursie plastyczno-literackim „Nie czas na nudę” udział wzięło 42 uczniów, którzy wykonali prace plastyczne różnymi technikami. W kolejnym konkursie „Zagraj w skoczka” udział wzięło 22 uczniów, a w zespołowym konkursie filmowym „Nie czas na nudę” 17 uczniów. Wszyscy laureaci konkursów otrzymali nagrody.

Mamy nadzieję, że dzięki udziałowi w konkursach oraz uczestnictwu w lekcjach z wychowawcami, również profilaktyczny przekaz kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł „Nie czas na nudę” pozostanie Wam bliski.

Już w nowym nadchodzącym roku 2023 czekają na Was nowe konkursy!

Gratulujemy!

Komisja konkursowa