Nasza szkoła od kilku lat uczestniczy w programie profilaktycznym „Między nami kobietkami”, który służy jako pomoc dydaktyczna w realizacji celów edukacji prozdrowotnej. Dziewczęta klas VI i VII wzięły udział w programie, a spotkanie przeprowadziła przedstawicielka firmy Procter and Gamble pani Małgorzata Młynarczyk. Tematem prelekcji były problemy okresu dojrzewania, pierwsze tajniki dorosłości i praktyczne wskazówki, jak sobie radzić w trudnych dla kobiet sytuacjach.

 Program „Między nami kobietkami” stworzono przy współpracy recenzentów Ministerstwa Edukacji Narodowej, ginekologów i psychologów. Został wpisany na listę środków dydaktycznych zalecanych przez MENiS do użytku szkolnego. Celem programu jest przygotowanie dziewcząt do pierwszej miesiączki oraz uzupełnienie wiedzy z zakresu fizjologii dojrzewania jak również wyrobieniu właściwych nawyków higienicznych.

Realizacja programu w naszej szkole pomoże dziewczętom w:

• przyswojeniu informacji oraz właściwej terminologii o zmianach fizycznych i psychicznych zachodzących w okresie dojrzewania

• głębszym zapoznaniu się z przebiegiem cyklu menstruacyjnego

• niwelacji mitów i obaw związanych z miesiączką

• wyrobieniu właściwych nawyków higienicznych

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem uczennic, a jego uczestniczki otrzymały specjalne zestawy edukacyjne oraz pakiety próbek produktów sanitarnych.