W naszej szkole zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczniów. W ramach działań profilaktycznych przedstawiciele Powiatowej Komendy Policji w Prudniku spotkali się z uczniami klas IV, VII i VIII z naszej szkoły i omówili zagadnienia związane z cyberprzemocą, odpowiedzialnością karną nieletnich, stosowaniem używek i środków psychoaktywnych oraz konsekwencjami ich posiadania.