14 października 2022 r. zgodnie z art. 74 Karty Nauczyciela
jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tym dniu szkoła zapewnia opiekę świetlicy w godz. 6.30 do 16.00 wyłącznie dla uczniów klas 1-3, którzy są zapisani do świetlicy.

Rodzice zobowiązani są do wypełnienia deklaracji, z zaznaczeniem godzin przebywania dziecka na świetlicy i złożenia jej najpóźniej do 13 października 2022 r. w świetlicy szkolnej.