Zdrowie jest wartością nadrzędną i potrzeba dbania o nie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony stanowi ważny cel edukacji zdrowotnej i trwałej zmiany postaw higieniczno-sanitarnych.

 

 

W ramach „Tygodnia profilaktyki dla chorób zakaźnych” uczniowie naszej szkoły przygotowali plakaty informacyjne oraz stoiska edukacyjne dotyczące chorób zakaźnych. Klasy starsze 7-8 przygotowały i przeprowadziły prezentacje o chorobach zakaźnych podczas przerw śródlekcyjnych.

Wszyscy uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach dotyczących promocji zdrowia oraz znaczenia wczesnej profilaktyki w życiu człowieka. Dzięki akcji uczniowie uzyskali wiedzę niezbędną do dbania o zdrowie własne i najbliższych.

Na zakończenie kampanii uczniowie mogli wykazać się wiedzą, którą uzyskali podczas akcji biorąc udział w „Konkursie wiedzy o chorobach zakaźnych”.