Lista kandydatów do klasy czwartej sportowej, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

Szanowni Państwo,

informujemy, że wszystkie dzieci które przystąpiły do testów sprawności fizycznej uzyskały pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

Jednocześnie informujemy, że nie jest to jednoznaczne z zakwalifikowaniem dziecka do danej klasy.

Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy czwartej sportowej zgodnie z harmonogramem zostanie opublikowana i wywieszona w dniu 31 maja 2022 r. do godz. 15:00.

W dniu 06 czerwca. 2022r. do godz 13.00 - Opublikowanie na stronach internetowych szkoły informacji o wolnych miejscach w klasie IV sportowej

Lista przyjętych - kliknij