Dziś uczniowie naszej szkoły zajęli 2 miejsce w zorganizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Prudniku Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie – „Jestem zdrowy i wolny od uzależnień”. Celem organizacyjnym Turnieju było podnoszenie kultury społeczeństwa, działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zachęcanie do rozwijania zainteresowań pozalekcyjnych, wskazanie alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu oraz promowanie pracy i zawodu policjanta.