Tegoroczna kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł realizowana była pod hasłem „W poszukiwaniu szczęścia”. W ramach przeprowadzonych w naszej szkole godzin wychowawczych odbyły się zajęcia edukacyjno-profilaktyczne, które miały na celu zwiększenie samoświadomości uczniów na temat zmian, jakie w nich zachodzą oraz wzmocnienie umiejętności emocjonalno-społecznych w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych i budowania postawy asertywnej.

 Kolejnymi działaniami Kampanii ZTU były konkursy tematyczne, które cieszyły się w naszej szkole dużym zainteresowaniem. Ogólnie wzięło w nich udział 88 uczniów. W konkursie plastyczno-literackim „Szczęśliwa chwila, szczęśliwy dzień, szczęśliwe życie” udział wzięło 49 uczniów, którzy wykonali prace plastyczne różnymi technikami. W kolejnym konkursie „Rozwiąż krzyżówkę” udział wzięło 39 uczniów. Wszyscy uczniowie biorący udział w etapie szkolnym otrzymali nagrody.

Uroczyste podsumowanie ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2021 odbyło się 17.11.2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Prudniku. Laureaci konkursów – w tym 10 uczniów naszej szkoły otrzymali z rąk pana Burmistrza Grzegorza Zawiślaka nagrody i wyróżnienia. Gratulacje złożyli również obecni na uroczystości pan Wiceburmistrz Jarosław Szóstka oraz pani Anna Piskoń z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wyróżnieni uczniowie:

  1. Magdalena Kałuża 7c – nagroda główna
  2. Mariusz Krawczyk 7c – wyróżnienie
  3. Weronika Wątor 8c - wyróżnienie
  4. Miłosz Berdechowski 2b - wyróżnienie
  5. Nikola Szejdewik 3b - wyróżnienie
  6. Dominik Cyrys - wyróżnienie
  7. Michalina Niżnik 4b - wyróżnienie
  8. Jakub Sierpiński 7c - wyróżnienie
  9. Mija Strzelecka 7c - wyróżnienie
  10. Piotr Butor 6a – wyróżnienie

 

Gratulujemy wszystkim laureatom!!!