W dniach 15-16 listopada 2021 r. uczniowie klas: 8a, 8b, 8c i 8d mieli okazję uczestniczyć w zajęciach praktycznego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które zostały zorganizowane przez Zespół Szkół Medycznych w Prudniku. Zajęcia miały na celu poznanie sposobów udzielania pierwszej pomocy np. podczas utraty przytomności. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób należy ułożyć poszkodowanego w bezpiecznej pozycji a po prezentacji sami mogli poćwiczyć poprawne metody udzielenia pierwszej pomocy np. resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Do przeprowadzenia ćwiczeń zostały wykorzystane fantomy niemowlęcia i osoby dorosłej. Prowadząca zajęcia Pani Sabina Wencel czuwała nad ich przebiegiem i zwracała uwagę na konieczność zadbania na miejscu zdarzenia o bezpieczeństwo własne oraz poszkodowanego. Organizatorzy zajęć zaprezentowali również na czym polega zawód technika ortopedy, który można zdobyć w prudnickim „Medyku”.