Zajęcia profilaktyczne prowadzone przez funkcjonariuszy policji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Prudniku

 W ramach realizacji programu profilaktycznego zawartego w planie działań szkoły oraz promowania aktywności w zakresie profilaktyki i zapobiegania zachowaniom niepożądanym, a także promowaniu zasad bezpieczeństwa w szkole w dniach 5-8 października 2021 r. w PSP nr 1 w Prudniku zjawili się zaproszeni przez pedagog goście z Powiatowej Komendy Policji w Prudniku. 

 W naszej szkole duży nacisk kładziemy na edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci w różnych sytuacjach w szkole. Policjanci przeprowadzili praktyczne zajęcia edukacyjne w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Podczas spotkania z policjantami uczniowie przypomnieli sobie zasady dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w drodze do szkoły i ze szkoły jako pieszy, rowerzysta a także pasażer w autobusie. Omówiono tematy ukierunkowane na przeciwdziałanie cyberprzemocy i promowanie bezpiecznych zachowąń w sieci wśród młodzieży, jak cyberprzemoc i zjawisko hejtu. Poruszono również tak ważne tematy jak przemoc rówieśniczą oraz odpowiedzialność prawną nieletnich.

Mundurowi nie tylko podawali konkretne zagrożenia, jakie mogą pojawić się w sieci. Funkcjonariusze, przede wszystkim, przestrzegali i wskazywali, jak należy się zachowywać w  Internecie, aby nie zostać wykorzystanym przez internetowych przestępców. Policjanci przestrzegali, aby nie podawać nikomu obcemu żadnych informacji: adresu, numerów telefonów, czy też jakichkolwiek ważnych danych, które przestępca może wykorzystać do włamania się na konto bankowe czy konto pocztowe.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy gościć w szkole przedstawicieli służb mundurowych. Spotkania z policjantami są bardzo potrzebne ponieważ ich działalność edukacyjno-profilaktyczna uczy młodzież, jak należy się bezpiecznie zachowywać, w każdej dziedzinie życia.

Uczniowie naszej szkoły wykazali duże zainteresowanie poruszanymi tematami i aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali dużo pytań oraz dzielili się swoimi doświadczeniami.  Mamy nadzieję, że spotkania tego typu zaowocują większą troską uczniów o swoje bezpieczeństwo.