"Myślę, więc nie śmiecę" pod takim hasłem najmłodsi uczniowie naszej szkoły brali udział w zajęciach z okazji Akcji Sprzątania Świata. Celem zajęć było rozwijanie zainteresowań problemami ekologii, poznanie sposobów ochrony przyrody przed zanieczyszczeniami oraz przypomnienie sposobu segregacji śmieci. W celu poprawy czystości naszego otoczenia duży nacisk położono na wyrabianie nawyku nieśmiecenia. Podjęte były też działania, gdzie dzieci wykonywały zabawki ekologiczne i przedmioty użyteczne: ozdoby, ważony itp.