"Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej jako lektura dziesiątej, jubileuszowej edycji Narodowego Czytania. Utwór Gabrieli Zapolskiej zaprezentowały: pani Danuta Jagiełło i pani Ludmiła Lisowska - bardzo dziękujemy za wspaniale wykonanie- wraz z uczniami klas 8 a i 8 c- Weroniką Wątor, Bartkiem Gąsiorkiem i Pawłem Nawratem.