Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Do dnia 29.11.2020 r. zostaje przedłużona nauka zdalna w klasach 4 – 8 i przebiega według wcześniej wprowadzonych zasad.

Od dnia 09.11.2020r. do 29.11.2020r. na nauczanie zdalne przechodzą także klasy 1-3. Do pracy wykorzystujemy Ms Teams. Jeżeli będą występować problemy w logowaniu i nauczaniu zdalnym , prosimy o kontakt z wychowawcami.

            Szkoła zapewni opiekę świetlicową w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią  COVID 19 (pracowników służb medycznych i służb mundurowych). W celu zapisania dziecka do świetlicy, należy wypełnić i złożyć wniosek dostępny
w sekretariacie szkoły.

Rodzice uczniów, którzy objęci są zajęciami rewalidacyjnymi, mają prawo wnioskować
o realizację tych zajęć w formie stacjonarnej na terenie szkoły. W tym celu należy wypełnić i złożyć wniosek dostępny w sekretariacie szkoły.

Życzymy Wam dużo zdrowia.

Dyrekcja szkoły