Z okazji

Dnia Edukacji Narodowej

składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Jednocześnie dziękujemy za trud włożony w wykształcenie oraz wychowanie młodzieży.

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Prudniku