Policja w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Prudniku na spotkaniu z uczniami

 W ramach realizacji programu profilaktycznego zawartego w planie działań szkoły  w dniu 7 września 2020 r. w PSP nr 1 w Prudniku zjawili się zaproszeni przez pedagog goście z Powiatowej Komendy Policji w Prudniku. 

 W naszej szkole duży nacisk kładziemy na edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci w różnych sytuacjach w szkole. Policjanci przeprowadzili praktyczne zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej. Podczas spotkania z policjantami uczniowie przypomnieli sobie zasady dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w drodze do szkoły i ze szkoły jako pieszy, rowerzysta a także pasażer w samochodzie. Było też nawiązanie do zachowania bezpieczeństwa podczas kontaktu z osobami nieznajomymi. Uczniowie klas pierwszych mogli również przećwiczyć prawidłowe przejście przez jezdnię na pasach, oraz tzw. bezpieczną pozycję podczas ataku np. psa. Uczniowie klas pierwszych dostali znaki odblaskowe oraz książeczki dotyczące bezpieczeństwa na drodze.  Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy gościć w szkole przedstawicieli służb mundurowych. Spotkania z policjantami są bardzo potrzebne. Uczniowie klas II i III odświeżyli sobie już znane im informacje oraz dowiedzieli się o wielu nowych sprawach.

Uczniowie wykazali duże zainteresowanie poruszanymi tematami. Mamy nadzieję, że spotkania tego typu zaowocują większą troską uczniów za swoje bezpieczeństwo.