Komunikat dyrektora szkoły

Szanowni Rodzice i uczniowie

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Prudniku informuje, że na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz.U. z 2017r., poz. 1603 oraz z 2019r. poz. 318) dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych – zdalnego nauczania są 12 czerwca 2020r. (piątek po Bożym Ciele) i 16, 17, 18 czerwca 2020r. (egzamin ósmoklasisty).

Z poważaniem

Ewelina  Langfort
dyrektor szkoły