Procedura działalności biblioteki

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 Bohaterów Westerplatte w Prudniku

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Prudniku

pod względem bezpieczeństwa

w okresie ograniczeń związanych z występowaniem stanu epidemicznego

 

Procedura

działalności biblioteki

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1

im. Bohaterów Westerplatte  w Prudniku

w Zespole

Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Prudniku

 

 

pod względem bezpieczeństwa

w okresie ograniczeń związanych z występowaniem stanu epidemicznego

 

 

 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 14 maja 2020r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

 

 Procedura dotyczy: dzieci, opiekunów, nauczycieli oraz pracowników szkoły

 

 

 • ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
 1. W okresie ograniczeń związanych z występowaniem stanu epidemii, działalność szkolnej biblioteki
  w formie tradycyjnej jest niemożliwa, ze względu na usytuowanie biblioteki w bezpośrednim sąsiedztwie z funkcjonującym już oddziałem przedszkolnym.
 2. Osoby zainteresowane wypożyczeniem książki proszone są o kontakt drogą elektroniczną z nauczycielem bibliotekarzem, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub sekretariatem szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Zamówione książki będą wypożyczane z zachowaniem reżimu sanitarnego:

-  w czwartki w godzinach 11.00-12.00 w budynku szkoły przy ul. Podgórnej 9

-  w piątki w godzinach 11.00-12.00 w budynku szkoły przy ul. Armii Krajowej 1

 

 • ZASADY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW KLAS 1-8
 1. Zwroty odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 2. Stan oddawanych podręczników nie może budzić zastrzeżeń (zadaniem ucznia w domu jest oczyszczenie z notatek zwrócenie uwagi na estetykę podręczników -wyprostowanie kartek, sklejenie rozdarcia).
 3. Przygotowane książki należy umieścić w torbie foliowej z przyklejoną kartką w środku zawierającą wykaz zwracanych podręczników oraz metryczką: imię, nazwisko, klasa.
 4. Do torby nie wkładamy materiałów ćwiczeniowych ani podręcznika do religii.
 5. Podręczniki będą oddawane wg harmonogramu uzgodnionego z wychowawcami i dyrektorem szkoły.
  Dla klas 1-3 ustala się termin 10 czerwca. Dla klas 4-8 w dniach od 15-19 czerwca 2020r.
 6. O szczegółach zwrotów wychowawcy klas poinformują rodziców i uczniów w korespondencji na dzienniku elektronicznym i aplikacji Teams
 7. Podręczniki nie będą przeglądane w dniu zwrotów, uczniowie o ewentualnych zniszczeniach będą informowani przez e- dziennik.
 8. Podręczniki poddawane są 3 dniowej kwarantannie.
 9. Nauczyciel dopiero po tym okresie może ocenić ich stan techniczny i zadecydować o odpisaniu lub wstrzymaniu odpisu z konta ucznia zgodnie z regulaminem.

 

 • ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
 1. Od dnia 25.05 można oddawać książki wypożyczone ze szkolnej biblioteki.
 2. Zwrot książek odbywa się na zasadzie wrzutomatu (w tym celu w przedsionku szkoły ustawiono specjalnie do tego celu przygotowany karton).
 3. Książki oddajemy w torebce foliowej z przyklejoną kartką informacyjną: klasa, imię, nazwisko.
 4. Zwrotu książki może dokonać uczeń bądź rodzic.
 5. Oddane książki będą poddane kwarantannie w specjalnie do tego przygotowanym pomieszczeniu.
 6. Po okresie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz zdejmuje wypożyczenia z konta czytelnika i przenosi zwrócone książki na półki.
 7. O formie zwrotu rodzice i uczniowie informowani są przez e-dziennik przez wychowawców klas.
 8. W sprawie zapytań odnośnie zwrotów można kontaktować się przez e -dziennik z nauczycielem bibliotekarzem.

 

 • Procedury obowiązują od 26 maja do odwołania.

 

Harmonogram zwrotu podręczników

na koniec roku szkolnego 2019/2020

Termin

Klasy

Miejsce

10 czerwca 

w godz. 9:00-14:00

I-III

ul.Podgórna 9

hol szkoły- oznaczony karton

15-19 czerwca

w godz. 9:00-14:00

IV-VII

ul.Armii Krajowej 1

sala nr 8

18-19 czerwca

w godz. 9:00-14:00

VIII

ul.Armii Krajowej 1

sala nr 8