Cele ogólne:

  • rozbudzenie zainteresowań ucznia fizyką
  • rozwijanie samodzielności i twórczego myślenia do rozwiązywania problemów
  • obserwacja zjawisk przyrodniczych
  • rozwijanie, promowanie i dowartościowanie indywidualnych zainteresowań uczniów

Zadania październikowe ligi zadaniowej:

Klasa VII     Klasa VIII

Zadania listopadowe ligi zadaniowej:

Klasa VII     Klasa VIII

Zadania grudniowe ligi zadaniowej:

Klasa VII     Klasa VIII