26.09.2019 odbył się w naszej szkole Europejski Dzień Języków. Jego głównym celem było uświadomienie korzyści płynących z uczenia się języków obcych oraz podkreślenie ich roli i znaczenia. Z tej okazji nasi uczniowie:
• wzięli udział w projekcie plastycznym na najciekawsze prace w postaci chmur wyrazowych, z których to jakże ciekawych form i kształtów jakie przybrały chmury dowiedzieliśmy jak, np. słowo „telefon” wygląda i brzmi w 15 językach europejskich. Powstałe w ten sposób grafiki zawisły na naszych szkolnych korytarzach, będąc ciekawą formą przypominania nam, iż język polski jest jednym z wielu jakimi posługują się mieszkańcy Europy

  •  w ramach rozwijania umiejętności TIK na lekcjach kulturowych poświęconych Europejskiemu Dniu Języków uczniowie skanowali kody QR i odpowiadali na pytania dotyczące kultury i języków Europy
  • wzięli udział w konkursie na zdanie „Porozmawiaj ze mną”, w którym uczniowie odgadywali w jakim języku zdanie zostało zapisane
    • poznali cyrylicę, w której zapisywali różne słowa, np. „woda”
    • rozwiązywali quizy dotyczące Europejskiego Dnia Języków przy pomocy takich aplikacji jak kahoot, quizziz i quizlet