W miesiącu październiku uczniowie realizujący projekt mPotęgi pt.„Matematyczne Mikołajki w Jedynce” zapoznali się z pojęciem potęg oraz ich zastosowaniem w życiu codziennym. Na zajęciach zgłębiali tajniki sztuki origami, by stworzyć bryły przy użyciu tej techniki, rozwijając jednocześnie swą wyobraźnię przestrzenną. Origami czyli matematyka z papieru stwarza atmosferę aktywności twórczej, dokładności i precyzji manualnej, rozwija inicjatywę, zapewnia osiągnięcie sukcesu, motywuje do dalszej pracy, a także uczy dyscypliny. W pracowni informatycznej nasi twórcy projektowali również bryły, aby móc je wydrukować na drukarce 3D.